קישוט כיתה

 

כלים עבור מורים

כלי עזר להוראה

קישוט כיתה
פוסטר להדפסה בחינם
הגודל המומלץ הוא 18×24 אינץ

מלמד את הילדים להיות אדיבים,להחדיר ערכים טובים ומיומנויות חברתיות בזמן בית הספר,
אלא גם מעבר לכך, לעתיד שלהם ליצור בני אדם פרודוקטיביים מוקפדים היטב עם מוסר נכון,
אתיקה טובה ופיתוח אופי בריא.

קידוש ה׳: קדש את שם ה׳. היה דוגמא אישית טובה לסובבים אותך.
הכרת הטוב: הכר טובה לקב״ה, אך גם לחבריך ולסובבים אותך.
כיבוד אב ואם: התייחס אל הוריך בכבוד- אל תשב במקומם, אל תבייש אותם, אל תדבר לפניהם, ואל תסתור אותם, למרות שלפעמים אתה חושב שהם לא צודקים.
כבוד הרב: כבד את מורך כל הזמן.
שמירת הלשון: תהיה מודע לסובב אותך, ותחשוב לפני שאתה מדבר.
מפני שיבה תקום: כבד את הזקנים והחלשים, עזור להם ווותר על מושבך למענם.
צער בעלי חיים: אל תהיה אכזרי לבעלי החיים- כבד אותם. לדוגמא- תן להם
אוכל ומים לפני שאתה אוכל בעצמך. 
שלום: בזמן וויכוח, חשוב על פתרון שישכין שלום.
צניעות: היה צנוע בלבושך אך גם בהתנהגותך.
אמת: דבר אמת, ואל תשקר.
ענווה:  היה עניו וצנוע, לא יהיר.
תשובה: חרטה על מעשים, וניסיון לתקנם.
 השבת אבידה: החזר רכוש אבוד שאתה מוצא. 
 נקיון: סדר ונקיון. שמור על טהרת גופך ונשמתך.
סבלנות: הישאר רגוע בכל מצב אליו אתה נכנס.
ביקור חולים: בקר את חברך החולה. זה ישמח אותו מאוד.
תפילה: זמן בו אתה יכול לתקשר ולהתחבר עם הקב״ה.
צדקה: חשוב על אחרים, שאין להם הרבה, ותן להם מעט משלך.
הכנסת אורחים: ארח אנשים, והיה מארח טוב ונדיב.
חסד: אהבה, טוב לב, וגמילות חסדים. חשוב תמיד על אחרים.
בל תשחית: אל תהרוס דברים שאפשר להשתמש בהם לטובה. אל תבזבז.
סדר: שמור על סדר וארגון חפציך, ועל משמעת עצמית.
שמחה: היה תמיד בשמחה והשתדל תמיד להיות יעיל.
סליחה ומחילה: סלח ושכח. אל תשמור טינה.
אהבת ישראל: אהוב את חברך/חברתך מכל מוצא ומכל מקום.
רחמנים בני רחמנים: היו אדיבים ועיזרו אחד לשני והתגבר על היצר הרע ועל הקנאה.
דרך ארץ וכבוד: התנהג בדרך טובה, נימוסית ותרבותית. כבד את אלה הסובבים אותך.

 

Category
Tag

Hannah Glick

Hannah Niva Glick is a Graphic Designer ,Fine and Abstract Artist, who loves working with all different types of media especially oils.
Her Website is: www.jewishsoulart.com
To purchase Originals or for art related questions you may contact her at hnglick@gmail.com
She received a solid Jewish education from her family, Beis Yaakov primary and Hasmonean Grammar school for girls.
Hannah received her training, education and Diploma in Graphic Art and Design at the London College of Printing.

Write a Review