Posted On: Download Tags Adult Education

המדריך השלם לחפירות הר-הבית אילת מזר

 המדריך הינו יצירת מופת המאפשרת לקהל הרחב לחוש ולהכיר מקרוב את שרידי העבר כפי שנחשפו בחפירות הר-הבית והפכו לנכסי צאן-ברזל בקדמוניות ירושלים. טדי קולק כריכה רכה 104 עמודים הוצאת שהם – מחקר אקדמי ופרסום נשלח מישראל Category Archeology, History, Israel Type Books Tag Adult Education, College/University, Informal Education, Not Grade Specific, Other

Read More

גילוי אוצר המנורה למרגלית הר הבית – אילת מזר

כמעט שלושים שנה עומדת ד”ר אילת מזר בראש מפעל החפירות בעופל שלמרגלות הר הבית, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. באפריל 1013 התגלה בחפירותיה אוצר מנורת שבעת הקנים. סיפור הגילוי המובא כאן לפרטיו, משקף את תדהמת החופרים ומתאר במקוריות את שלבי החפירה, הטיפול במעבדה, מחקר הסמלים והמטבעות, זמנו של האוצר, נסיבות נטישתו והרקע הארכאולוגי וההיסטורי להטמנתו. בסופו […]

Read More

מנזר הבתולות – אילת מזר

המנזר לאור המקורות מאפייניו של הבניין רב המידות שנחשף למרגלות הפינה הדרומית-מזרחית של מתחם הר-הבית ואופיים של הממצאים שנמצאו בתוכו, בהם בולטים במיוחד שברי הסורגים, שולחן המזבח ותיבת הרליקווטריום, מעידים על כך שנבנה בתקופה הביזנטית ושימש כמנזר…….. 1998 שנת הוצאה 60 עמודים הוצאת שהם – מחקר אקדמי ופרסום כריכה רכה  נשלח מישראל Category Archeology Type […]

Read More

The Monastery of the Virgins Byzantine Period Temple Mount Excavations in Jerusalem

The archaeological evidence points to the second half of the 4th century CE for the construction of the monastery.   Soft Cover Pages – 60 Shoham – Academic Research and Publication, Jerusalem Delivered from Israel Category Archeology, History, Israel Type Books Tag Adult Education, College/University, Homeschool, Informal Education, Not Grade Specific

Read More

The Discovery of the Menorah Treasure at the Foot of the Temple Mount

The recent discovery of a 1,400-year-old golden treasure trove, which sheds new light on a relatively unknown period in the history of Jewish Jerusalem. The finding was made during an archeological excavation near the foot of Temple Mount in the Old City of Jerusalem, and is linked to the Jewish settlement in the city during […]

Read More

The Ophel Excavations to the South of the Temple Mount 2009-2013

The  Ophel excavations to the south of the Temple Mount from 2009 to 2013 were renewed and were carried out under the directorship of Dr. Eilat Mazar on behalf of the Hebrew University of Jerusalem. This volume, the first in a multi-volume series of the final reports of the renewed excavations’ results, includes the final […]

Read More

King Davids Palace in Hebrew – Dr. Eilat Mazar (Hebrew)

“התיאור ההיסטורי בספר שמו”ב פרק ה’, על דוד ונבי בריתו הפיניקים, הבנאים בעלי המוניטין, שבונים עבורו ארמון חדש, תואם לאין ערוך את העובדות שהתגלו עד כה בחפירות מבנה האבן הגדול.  בניית הארמון במיזם בנייה רב ממדים מחוץ לחומות העיר תואמת את חזונו של דוד להתפשטות העיר צפונה לעבר הר המוריה, שם תכנו לבנות את בית […]

Read More

Kindred by Octavia Butler Discussion Questions

Discussion questions are separated by chapter. I recommend reading the book along with your student. Category English as a second language Type Nonfiction Book Study Tag 11th Grade, 12th Grade, Adult Education, College/University

Read More

Recent Posts

Search Products

  • Product Category

  • Product Grade Level