גילוי אוצר המנורה למרגלית הר הבית – אילת מזר


כמעט שלושים שנה עומדת ד”ר אילת מזר בראש מפעל החפירות בעופל שלמרגלות הר הבית, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.
באפריל 1013 התגלה בחפירותיה אוצר מנורת שבעת הקנים.
סיפור הגילוי המובא כאן לפרטיו, משקף את תדהמת החופרים ומתאר במקוריות את שלבי החפירה, הטיפול במעבדה, מחקר הסמלים והמטבעות, זמנו של האוצר, נסיבות נטישתו והרקע הארכאולוגי וההיסטורי להטמנתו. בסופו מובא סיפור אישי-משפחתי השזור בין המנורה לכמה דורות של ארכאולוגים בארץ ישראל.

כריכה רכה
שנת הוצאה 2013
95 עמודים
הוצאת שהם – מחקר אקדמי ופרסום

 נשלח מישראל

Add to Cart

*Note: You do not have to be a teacher to purchase products.

Category
Type Research
Tag ,

Write a Review

Search Products

  • Product Category

  • Product Grade Level

My Cart

  • Your cart is empty.

You May Also Like

Posted In:  

Copyright 2022

Avital Mazar Tsairi