גילוי אוצר המנורה למרגלית הר הבית – אילת מזר


כמעט שלושים שנה עומדת ד”ר אילת מזר בראש מפעל החפירות בעופל שלמרגלות הר הבית, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.
באפריל 1013 התגלה בחפירותיה אוצר מנורת שבעת הקנים.
סיפור הגילוי המובא כאן לפרטיו, משקף את תדהמת החופרים ומתאר במקוריות את שלבי החפירה, הטיפול במעבדה, מחקר הסמלים והמטבעות, זמנו של האוצר, נסיבות נטישתו והרקע הארכאולוגי וההיסטורי להטמנתו. בסופו מובא סיפור אישי-משפחתי השזור בין המנורה לכמה דורות של ארכאולוגים בארץ ישראל.

כריכה רכה
שנת הוצאה 2013
95 עמודים
הוצאת שהם – מחקר אקדמי ופרסום

 נשלח מישראל

Category
Tag ,

Avital Mazar Tsairi

Coming soon.

Write a Review