King Davids Palace in Hebrew – Dr. Eilat Mazar (Hebrew)


“התיאור ההיסטורי בספר שמו”ב פרק ה’, על דוד ונבי בריתו הפיניקים, הבנאים בעלי המוניטין, שבונים עבורו ארמון חדש, תואם לאין ערוך את העובדות שהתגלו עד כה בחפירות מבנה האבן הגדול.  בניית הארמון במיזם בנייה רב ממדים מחוץ לחומות העיר תואמת את חזונו של דוד להתפשטות העיר צפונה לעבר הר המוריה, שם תכנו לבנות את בית המקדש.” (עמ’ 49)

הדין וחשבון הראשוני של החפירות  בראש גבעת עיר דוד בשנים 2005  – 2007  מסכם את הממצאים העיקריים מן התקופה הכלכוליתית (האלף ה-5 לפנה”ס )  ועד התקופה המוסלמית הקדומה (המאה ה-11 לספירה) ומציג מסקנות ראשוניות בעלות משמעות רבה לחקר ההיסטוריה הקדומה של ירושלים.

כריכה רכה
88 עמודים
הוצאת שהם – מחקר אקד

נשלח מישראל

Category , ,
Tag , , ,

Avital Mazar Tsairi

Coming soon.

Write a Review